Coins 5014
Exchanges 373
The total market capitalization $279.60B
Turnover (24h) $76.28B
BTCProportion 63.25%

榜单

Mixin-Mixin/XIN

市值排行NO.79
牛眼行情全球指数实时统计
24H
1周
1个月
3个月
6个月
1年
所有

Mixin-Mixin简况

更多

一个移动区块链网络,连接所有现有区块链,无限制的吞吐量。

总市值 (NO.79)

82.74M

成交额 (24h)

2.02M

流通量/总量

515.82K/1.00M

占全球总市值

0.02%

投资回报率

--

成交量 (24h)

12.60K

24H最高

166.98

24H最低

158.88

市场 (5)

请选择
#
交易平台
交易对
现价($)
占比
24H成交量
24HTurnover($)
Update
No Data
展示
记录
/1

分析

Mixin-Mixin前100持币明细

#
持仓占比
持仓数量
钱包地址
1
0.48%
484.13K
0xb0cf943cf94e7b6a2657d15af41c5e06c2bfea3d
2
0.04%
47.43K
0x6614ecf1136b18920fe9f9c4fba58562f73e409b
3
0.04%
47.00K
0x418286c4c5bd2affcaff8dcb2ffa7d1b564d29f3
4
0.03%
38.62K
0x5299943df55036655cd307030349a24bc2fb1179
5
0.03%
34.95K
BigONE0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f
6
0.03%
30.00K
0x464fc4a06af689186154a4c0d4b062474f040a8a
7
0.02%
27.70K
0xb1e090ffdcb40bef9882ba4e317c18d2db953e76
8
0.02%
23.87K
0xc7f5e79f9dba71af2d65be4912ee7afdf0ee11ff
9
0.02%
22.00K
0xf00c6a95c1cab713ebe4d4cf9a57593b67cca8f7
10
0.01%
10.51K
0xf9c3dae9b3add3d0d7a15662484d3e36d018bd8e
/10

价格表现

79.4404 1年 321.65
过去1小时 -0.44%
过去24小时 -1.94%
过去1周 +4.25%
过去1月 -2.63%
过去3月 -36.08%
过去1年 -14.78%
至今 -93.06%
最高价 2,387.60
最高价日期 2018-01-12
最高价至今 -93.28%

大家还关注

名称
价格($)
涨幅(24H)
BTC
9,559.78
-0.46%
ETH
237.30
-1.13%
EOS
2.6829
-0.26%
VDS
0.8687
-0.75%
XRP
0.2028
+0.07%
只需几分钟即可享受最新数据分析、实时新闻和更新